Brf Geten

Välkommen till Brf Geten

Detta är en informationskanal till medlemmar, men även för dig som vill veta mer om oss.

Styrelsen kommer regelbundet att informera om vad som händer och sker i huset, och hur Styrelsens arbete fortlöper och om annat som kan vara av intresse för Er medlemmar och hyresgäster till Brf Geten.

Information kommer regelbundet att spridas via informationsblad, men det går också bra att komma åt när som helst på denna websida.

Här på nätet kan du också hitta annan information som t.ex. viktiga telefonnummer, information från tidigare informationsblad, årsredovisningar m.m.

Om du har något som du vill berätta för de andra medlemmarna som kan vara av intresse så skicka gärna en insändare genom att skicka ett mail till någon av oss i Styrelsen.

Du hittar våra e-postadresser under rubriken Organisation.

Brf Geten 25
Döbelnsgatan 56
113 52 Stockholm

Utsikt från vår terrass

Nyhetsbrev

Nyhetsbreven hittar du under Dokument och Nyhetsbrev. Det senaste är från augusti 2017 och behandlar bland annat föreningens ekonomi, innergården och nya extra-förråd.
OBS! läs om nya förråd och anmäl ditt intresse till Fastighetsskötaren!

Fastighetsexpeditionen

Vår fastighetsskötare heter Dan Peterson. Fastighetsexpeditionen på övre källarplanet i Döbelnsgatan 52 är öppen varje vardag mellan 8:00 - 9:00. Felanmälan kan även göras till fastighetsskotare@geten.se eller telefon 08-6125590 med telefonsvarare. För jouråtgärder, se "Övriga dokument".

Information om taggar

Information angående taggar

Open Universe

14/11 2016: uppdaterad information finns att hämta under Dokument / Fiber.

De nya cykelrummen

Viss utrustning har försenats varför iordningsställandet har dragit ut på tiden, men nu (i slutet av augusti) ska cykelutrymmena snart vara klara.

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in